Sabies que...

 • Més del 80% dels tèxtils usats s’esfumen en incineradores? És una vergonya!
 • A algunes ciutats, els tèxtils suposen fins al 4% dels residus de rebuig? Pot semblar que no és molt, però representa gairebé 19 kg per habitant a l’any!
 • Aproximadament la meitat dels tèxtils recollits es poden tornar a utilitzar? L’altra meitat es pot reciclar gairebé tota. Només un 5% dels tèxtils que es recullen són realment residus de rebuig!
 • Ara comprem quatre vegades més roba que fa deu anys? Al mateix temps, llencem 40 peces de roba cada any.
 • A Espanya, s'estima en 990.000 tones/any els productes tèxtils que acaben en un abocador? Això vol dir que es recicla poc més del 10% de tota la roba que es llença!
 • Avui dia, la roba es confecciona a països del Sud Global? I que els quatre països productors més importants són la Xina, Turquia, Bangladesh i l’Índia, que concentren el 75% del comerç global?
 • Calen 8.000 litres d’aigua per fer uns texans? És molta aigua!
 • El 2,5% de tota la terra de conreu disponible es dedica al cotó? Això representa una superfície equivalent a més de 13 vegades la de Catalunya. O sigui, cal molta terra per poder comprar uns texans!
 • Els tèxtils usats es poden deixar a molts llocs, com ara als contenidors de roba del barri, al Punt Verd o fins i tot a alguns comerços de roba de segona mà? És a dir, reciclar els tèxtils és ben fàcil!
 • Hi ha moda ràpida i moda lenta? El nom de moda ràpida ja ho diu tot: la roba es fa ràpidament, no és de qualitat i les persones que la confeccionen cobren molt poc per fer-la. Això provoca molts residus i un model de comerç injust. En canvi, la moda lenta és feta de materials que duren més temps i les empreses respecten més els drets laborals de les treballadores. A més, les peces de vestir que es consideren de moda lenta són sovint més atemporals i, per tant, passen menys de moda.
 • Als contenidors de roba també s’hi poden portar peluixos vells, roba de llit, sabates, gorres i fins i tot roba esparracada? Consulta la pàgina web del teu municipi o de l'empresa gestora de residus per veure què es pot deixar i què no al contenidor de roba.
 • En els països de renda mitjana i alta, la gent, en general, només utilitza el 60% de la roba que té a l’armari? Què esperes a fer neteja i alliberar espai, al mateix temps que contribueixes a fer circular els tèxtils que no utilitzes?
 • Reutilitzar 1 kg de roba ens estalvia 25 kg d’emissions de CO2?
 • Per a la fabricació d'una samarreta de cotó verge són necessaris 700 litres d'aigua dolça, la quantitat d’aigua que 1 sola persona beu en dos anys i mig?
 • La producció tèxtil és responsable d'aproximadament el 20% de la contaminació mundial d'aigua potable?